Partnerzy

A A A

Ace Manager – case study

Dnia 18 stycznia 2011 roku w godzinach od 10:00 – 12:30 na terenie kampusu SGGW w budynku 7 w sali 116 odbyło się spotkanie informacyjne z przedstawicielami banku BNP Paribas Fortis z Francji. Głównym celem było promowanie konkursu Ace Manager – międzynarodowej gry biznesowej dla studentów.

Na wstępie przedstawiciele banku dokonali krótkiego opisu dotyczącego funkcjonowania BNP Paribas Fortis, jego oddziałów, a także usytuowania banku na scenie międzynarodowej w zakresie bankowości. Druga część spotkania polegała na rozwiązaniu w języku angielskim case study z zakresu: Retail Banking, Investment Solutions oraz Corporate & Investment Banking. Zgromadzeni zostali podzieleni na kilka grup. Po opracowaniu i rozwiązaniu wybranych tematów uczestnicy przedstawiali na forum efekty swojej pracy. Na koniec spotkania wszyscy zostali nagrodzeni za wkład włożony w opracowanie wytyczonych zadań problemowych.

Reasumując warsztaty umożliwiły studentom lepsze zapoznanie się z konkursem Ace Manager, jak również pozyskaniem interesujących wiadomości w zakresie bankowości. Ponadto pozwoliły uczestnikom zweryfikować własne umiejętności związane z komunikowaniem się w języku obcym.Monika Danilewic