Partnerzy

A A A

Historia

Opiekunowie KNE

 

Pierwszym formalnym opiekunem Koła był prof. Leon Lewandowski. Faktycznie od początku funkcję tę sprawował prof. Florian Maniecki (lata 1961 – 1977). Kolejnym opiekunem był prof. Wojciech Ziętara (lata 1977 – 1993), który już wcześniej angażował się w pracę Koła sprawując m. in. funkcję prezesa. W latach 1993 – 2009 opiekunem KNE była dr Ewa Tchorzewska. Od kwietnia 2009 r. funkcję tę sprawuje dr Katarzyna Boratyńska.


Historia Koła Naukowego Ekonomistów

 

W 1953 został powołany Wydział Ekonomiczno-Rolniczy SGGW (obecnie Wydział Nauk Ekonomicznych). W pierwszych latach istnienia Wydziału studenci rozwijali aktywność naukową w ramach Koła Oświaty Rolniczej. J. M. Rektor pismem z dnia 10.06.1961 wyraził zgodę na utworzenie Koła Naukowego na Wydziale Ekonomiczno – Rolniczym.

Koło rozpoczęło swoją działalność organizując obóz naukowy w woj. koszalińskim (akcja „Studenci Koszalinowi”). Praca na obozie zaowocowała trzema referatami z zakresu ekonomiki państwowych gospodarstw rolnych powiatu Szczecinek. Referaty zostały następnie wygłoszone na IV Ogólnopolskim Zjeździe Kół Naukowych Wyższych Szkół Rolniczych w Koszalinie w 1962 roku i zostały uhonorowane pierwszym i drugim miejscem oraz wyróżnieniem.

KNE było także organizatorem I i II Seminarium Metodycznego Kół Naukowych (w 1964 r. i 1968). Sukcesem Koła był udział przedstawicieli Kół i Sekcji Ekonomicznych z sześciu Wyższych Szkół Rolniczych oraz koledzy z Pragi i Lipska w seminarium.

W 1969 r. K. Płotnicki, członek naszego KNE, wygłosił referat na Ogólnopolskim Zjeździe Kół Naukowych Wyższych Szkół Ekonomicznych. Praca kolegi została następnie wyróżniona. Sukces jest tym większy, że SGGW było jedynym reprezentantem uczelni rolniczych.

Od 1963/64 rozpoczęła się współpraca Koła z Wydziałem Rolniczym Uniwersytetu w Lipsku, wydziałem Ekonomicznym w Pradze oraz Uniwersytetem Rolniczym w Wageningen w Holandii, co zaowocowało wyjazdami studentów na praktyki zagraniczne. Duże zasługi w nawiązaniu tych kontaktów miał ówczesny dziekan naszego Wydziału prof. Ryszard Manteuffel. Członkowie naszego Koła uczestniczyli również w Zjazdach Kół Naukowych za granicą, np. w Pradze w 1965 r. czy w Gödolo w 1971 i 1977 r.

W roku akademickim 1974/75 Koło nawiązało współpracę ze Związkiem Studentów w Finlandii, Szwecji i Norwegii. Dzięki temu możliwa była bezdewizowa wymiana studentów, udział w seminariach i odbywanie praktyk. KNE było również inicjatorem serii wykładów prof. Ignacego Tłoczka z zakresu sztuki klasycznej i prof. Ryszarda Manteuffla na temat problemów polskiego rolnictwa.

W 1971 r. powstał pierwszy znaczek Koła. Z okazji XV-lecia Koła zorganizowano II Ogólnopolską Sesję Kół Naukowych na temat „Gmina jako rejon społeczno-ekonomiczny rozwoju kraju oraz podstawowe ogniwo władzy i administracji państwowej”. Przedstawiciele Koła zajęli I, III i IV miejsce. Do największych sukcesów Koła trzeba zaliczyć wyróżnienie Złotą Odznaką ZSP w 1964 r. Inne znaczne wyróżnienia to: Dyplom XX-lecia PRL za realizację czynu społecznego, nagroda Ministra Szkolnictwa Wyższego czy zdobycie Pucharu J.M. Rektora ufundowanego dla najlepiej pracującego koła naukowego na Uczelni.

Nasze Koło również w późniejszych latach odnosiło wiele sukcesów. W 1994 r. na Ogólnopolskim Sympozjum Uczelnianych Kół Naukowych w Siedlcach referat Dariusza Wojdy pt. „Założenia i realizacja eksperymentalnego projektu holenderskich obór mlecznych” zajął II miejsce, natomiast praca Roberta Pacuszki pt. „Organizacja i nakłady pracy przy obsłudze krów w eksperymentalnych gospodarstwach gminy Turośl” zdobyła wyróżnienie. Referaty powstały w oparciu o odbyte praktyki studentów w Turośli w województwie łomżyńskim.

Koło było również organizatorem konferencji pt. „Szczerze o Unii! – Zyski i straty polskiego rolnictwa po wejściu do UE”, które odbyło się 17 maja 2000. W tej konferencji wzięło udział około 200 studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Głos w dyskusji zabierali m. in. Maria Solzman – posłanka UW, Henryk Wujec – wiceminister Rolnictwa, Czesław Siekierski – poseł, Józef Jerzy Pisarczyk- członek sejmowej Komisji Integracji Europejskiej, prof. Tadeusz Hunek – Polska Akademia Nauk, Kimon Gil – Doradca Banku Światowego, prof. Wojciech Ziętara, prof. Franciszek Budzyński. W tym czasie Koło nawiązało też współpracę z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu w Dublanach oraz wyjeżdżało na seminarium do Lwowa.

Dzięki współpracy z Centrum im. Adama Smitha KNE zorganizowało konferencję na temat projektu ustawy dotyczącej likwidacji bezrobocia w Polsce, która odbyła się 19 maja 2004. W dyskusji zabierali głos m. in. prof. Wojciech Ziętara, prof. Marian Podstawka, dr Maria Parlińska, dr Ewa Tchorzewska. W tym samym roku Koło zorganizowało seminarium wyjazdowe do Podlasia. W późniejszych latach Koło organizowało wyjazdowe seminaria naukowe m. in. do Żywca (31.05-04.06.2005), Łukowa (9–10.12.05), Krosna (18–21.10.06), Krakowa (w czerwcu 2007), Okopów koło Suchowoli (7–8.05.09).

 

Osoby związane z KNE


Józef Bała – pierwszy prezes KNE, w 1974 uzyskał stopień doktora nauk rolniczych, później piastował funkcję dyrektora PGR Wojnowo w woj. bydgoskim (obecnie prezes spółki Ziemiopłody z o.o. – dzierżawiącej ziemie Wojnowa od KULu) i Przewodniczącego Rady Krajowego Zrzeszenia PPGR, poseł

Władysław Piskorz – 30 lat temu ówczesny student III roku oraz członek KNE był na praktykach w Niemczech i tam spotkał się z nowymi rozwiązaniami w zakresie utrzymania krów mlecznych w systemie stanowiskowym z urządzeniem do indywidualnego pobierania paszy treściwej, wtedy jeszcze nieznane w Polsce. Artykuł jego autorstwa został opublikowany w „Przeglądzie hodowlanym” i wywołał żywe zainteresowanie wśród specjalistów. Obecnie doktor, polski urzędnik państwowy. Od 1993 pracował w Sekcji Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa, od 1995 na stanowisku dyrektora. W 1997 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. W latach 1998-2006 był dyplomatą w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli w Wydziale ds. Rolnictwa. Uczestniczył w procesie negocjacji akcesyjnych Polski z Unią Europejską w obszarze rolnym. W listopadzie 2006 został szefem wydziału w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Czesław Siekierski – jest absolwentem wydziału Techniki Rolniczej i Leśnej, na Wydziale Ekonomiki Rolnictwa uzyskał stopień doktora i współpracował z KNE. W latach 1981-1982 był kierownikiem Wydziału Organizacyjnego Naczelnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Pełnił funkcję dyrektora Fundacji Pomocy Programów dla Rolnictwa (w latach 1994-98). Od 1997 do 2004 sprawował mandat poselski na Sejm III i IV kadencji z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego. W okresie 2003-04 był sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (pełnił funkcję wiceministra rolnictwa). W 2004 został wybrany deputowanym do Parlamentu Europejskiego z ramienia PSL. Przystąpił do grupy Europejskiej Partii Ludowej – Europejskich Demokratów oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisji Rybołówstwa PE. W 2009 skutecznie ubiegał się o reelekcję z okręgu krakowskiego.

Ryszard Smolarek – pełnił funkcję prezesa KNE. W 1989 został wybrany posłem X kadencji z listy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W pierwszej połowie lat 90. sprawował funkcję podsekretarza stanu w ministerstwie rolnictwa. W latach 1991-2001 był posłem I, II i III kadencji z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego z województwa siedleckiego. Obecnie prezes Spółki Zakładów Mięsnych „Łmeat-Łuków” SA w Łukowie. Należy do władz regionalnych PSL.

Kornel Szyndler – zastępca dyrektora w Agencji Nieruchomości Rolnych, był dyrektorem w Związku Kółek Rolniczych


Alicja Michałek