Partnerzy

A A A

I Konferencji Łowców Biznesu

Przedstawiciel KNE uczestniczył w I Konferencji Łowców Biznesu, która odbyła się 2.12.2010r. na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Konferencja była częścią I Kongresu Przedsiębiorców i Inwestorów 2010 realizowanego w ramach europejskiego Projektu Sieci Inwestorów i Przedsiębiorców "Łowcy Biznesu", finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kongres jako forum spotkania przedsiębiorców, inwestorów, ekspertów, uczonych, przedstawicieli administracji rządowej i praktyków prawa miał na celu dyskusję nad największymi wyzwaniami, przed jakimi stoją współczesne nowoczesne firmy. Do tej rangi spraw zalicza się finansowanie rozwoju przedsiębiorstw oraz przełamywanie kryzysu niewypłacalności firmy.

I Konferencja Łowców Biznesu dedykowana była przede wszystkim zagadnieniom venture capital, działalności Aniołów Biznesu oraz dostępności rynków giełdowych dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Z udziałem ekspertów różnych dziedzin, przedstawicieli praktyki oraz teoretyków zarówno prawa i finansów dyskutowano praktyczne problemy finansowania oraz rozwoju młodych przedsiębiorstw. Celem tej części Kongresu była aktywizacja sektora MSP do innowacji i większej aktywności inwestycyjnej, co jest szczególnie istotne dla dalszego rozwoju polskiej gospodarki. Przedstawiono też rolę parków technologicznych jako inkubatorów innowacyjnych przedsięwzięć.

Obradom Konferencji towarzyszyła bogata wystawa prezentująca osiągnięcia najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora MSP działających w parkach technologicznych w Polsce a także ekspozycja narzędzi informacji gospodarczej i publikacji fachowych z najlepszych oficyn wydawniczych.

Daniel Druzd