Partnerzy

A A A

III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Zarządzanie finansami w jednostkach gospodarczych i budżetowych

W dniach 18-19 listopada 2010r. w Hotelu Warszawianka położonym nad Zalewem Zegrzyńskim odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa organizowana przez Katedrę Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nt. Źródeł finansowania i rozrachunków publiczno-prawnych.

W Radzie Programowej Konferencji uczestniczyli dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. nadzw. SGGW, prof. dr hab. dr h.c. Wojciech Ziętara, prof. dr hab. Bogdan Klepacki, prof. dr hab. Henryk Runowski, dr hab. Sławomir Juszczyk, prof. nadzw. SGGW, dr hab. Joanna Paliszkiewicz.

Specjalnym gościem konferencji był prof. Władysław Leopold Jaworski, który zaszczycił nas inauguracyjnym wykładem pt. „System bankowy jako regulator rozwoju gospodarczego Polski”. 

W sesji pierwszej pt. „Financing decisions and competitiveness”, prowadzonej przez dr hab. Sławomira Juszczyka prof. nadzw. SGGW, znalazły się referaty w języku angielskim. Referentami byli goście z Finlandii oraz Ukrainy m.in. prof. Josu Takala, University of Vaasa w Finlandii, PhD, associate prof. Olena Oliynik z National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, PhD Mykhaylo Heyenko z Sumy National Agrarian University of Ukraine, PhD, associate prof. Nataliya Kruchok z National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. W tej części poruszone zostały tematy związane między innymi z konkurencyjnością przedsiębiorstw produkcyjnych, często mówiono o sytuacji banków a także o kryzysie światowym.

Kolejne sesje poświęcone były między innymi źródłom finansowania i sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, rozrachunkom publiczno-prawnym jednostek gospodarczych i budżetowych, finansowaniu samorządu lokalnego oraz działalności i sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się tematy związane z sytuacją finansowo-dochodową gospodarstw rolnych krajów Unii Europejskiej, a także finansowaniem inwestycji rolniczych leasingiem. Poddano ocenie sytuację finansową lokalnych samorządów na podstawie wybranych przykładów. W ostatniej części omówiono między innymi zjawisko upadłości badane za pomocą polskich modeli do jego prognozowania czy też zjawisko wypłaty dywidend w przedsiębiorstwach rolniczych oraz spółkach giełdowych.

Wygłoszone referaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem audytorium. Prezentacje stawały się podstawą do zadawania wielu trudnych pytań oraz wywoływały dyskusję wśród uczestników.

W konferencji uczestniczyło około dziewięćdziesięciu osób, przede wszystkim byli to przedstawiciele ośrodków akademickich z Polski, Ukrainy oraz Finlandii. Ponadto w konferencji uczestniczyli pracownicy instytutów naukowych między innymi prof. dr hab. Grażyna Ancyparowicz, Dyrektor Departamentu Finansów Głównego Urzędu Statystycznego, a także przedstawiciele praktyki.

Teresa Domańska