Partnerzy

A A A

III Stołeczna Debata Młodych

W dniu 14 maja 2009 o godzinie 18:00 rozpoczęło się spotkanie w ramach III Stołecznych Debat Młodych współorganizowane przez Stowarzyszenie Koliber oraz Koło Naukowe Ekonomistów SGGW. Gościem spotkania był pan Janusz Korwin - Mikke. Tematem spotkania był interwencjonizm, jego przyczyny, skutki a także inne aspekty powiązane z tym zjawiskiem.

Debata rozpoczęła się z lekkim poślizgiem czasowym, prowadzący pan Stefan Sękowski z portalu fronda.pl przedstawił uczestników, zapoznał wszystkich zebranych z zasadami prowadzenia dyskusji, a następnie oddał głos panelistom.

Jako pierwszy zabrał głos prezes KNE Jakub Czerniecki. Dokonał podziału interwencjonizmu ze względu na sektor występowania : w rolnictwie, w przemyśle oraz w usługach. W zakresie rolnictwa wskazał przesłanki mówiące o konieczności utrzymywania interwencjonizmu w tym sektorze, a także skutki jakie mogą wystąpić w związku z zaniechaniem tej formy wspierania rolników. Uzasadnił zmniejszanie pomocy dla zakładów przemysłowych, oraz poruszył ostatnio drażliwy temat pomocy państwa udzielanej bankom w czasie kryzysu. Podkreślił także wagę okresowego interwencjonizmu w obliczu problemów całej gospodarki.

Kolejną osobą, która zabrała głos był Adam Liwiński prezes Sekcji Młodzieżowej UPR. Rozpoczął od przytoczenia samej definicji zjawiska, wskazał przyczyny zjawiska, a także szeroko omówił skutki interwencjonizmu w okresie powojennym oraz odwołał się do przyczyn kryzysu w USA. Skupił się przede wszystkim na negatywnych skutkach społecznych oraz ekonomicznych, wskazując interwencjonizm jako zasadniczą przyczynę obecnego kryzysu gospodarczego.

Następnie Marcin Kamiński członek zarządu Stowarzyszenia Koliber Warszawa, skrótowo przedstawił jakim prawom hołduje jego organizacja, a także wskazując zalety prawa rzymskiego, podkreślił że wszelka interwencja jest złem. Skupił się na zachowaniu społeczeństwa wobec możliwości otrzymywania pomocy oraz na skutkach społecznych. Jeśli chodzi o ekonomiczne aspekty podał aktualny przykład interwencjonizmu w Wielkiej Brytanii związany z dodrukowaniem miliardów funtów.


Ostatni panelista Norbert Suwalski z SND Warszawa wskazał na problemy prawne związane z interwencjonizmem, a raczej z tym że polskie prawo nie jest dobre dla przedsiębiorców. Mówił o niejasności prawa, która powoduje powstawanie szarej strefy i strat dla państwa. Skupił się na skutkach interwencjonizmu, oryginalnie zaczął od skutków politycznych, następnie przeszedł do społecznych kończąc na ekonomicznych. Po raz kolejny został przywołany przykład polskich stoczni, które mając świadomość interwencjonizmu państwa nie skupiały się na modernizacji i przegrały batalię o swój byt. Konkluzją wystąpienia była poprawa prawa zamiast otrzymywania świadczeń ze strony państwa.

Gość wieczoru odniósł się do wypowiedzi swoich młodych poprzedników. Pan Korwin- Mikke rozpoczął od powiązania interwencjonizmu z każdym rodzajem władzy. Na etapie władzy wykonawczej, jako utrudnianie rozwoju przedsiębiorczości poprzez np. dodatkowe podatki; na etapie ustawodawczym poprzez niestałe prawo, oraz na etapie sądowniczym . Następnie mówił o samej przyczynie interwencjonizmu w każdym systemie politycznym czyli chęci zrobienia czegoś dobrego dla społeczeństwa, co niekoniecznie jest dla niego dobre. Podawał wiele przykładów skutków zjawiska, także tych które są ukryte, a konkluzją było stwierdzenie, że każdy interwencjonizm powinien być zakazany ustawowo.

Po przedstawieniu poglądów stron nastąpiła dyskusja nad poruszonymi wcześniej kwestiami. Uczestnicy spotkania mieli wiele pytań do panelistów oraz gościa, rozpętała się żywa dyskusja niekoniecznie związana z tematem. Przede wszystkim zostały poruszone inne sprawy dotyczące nauki, historii tworzenia się kapitalizmu , wyzysku tamtych czasów a także samej idei wolnego rynku.

Podsumowując uczestnicy zgodzili się co do tego, że wolny rynek nie istnieje i tak naprawdę zawsze będą występowały jakieś formy interwencjonizmu, jednak należy próbować się ich pozbyć.

 

Anna Łapińska