Partnerzy

A A A

Kontakt - Komitet Organizacyjny

Zgłoszenia i referaty należy przesyłać na adres:

konferencjaknesggw@gmail.com

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Opiekun KNE SGGW – dr Katarzyna Boratyńska

Przewodnicząca konferencji – Joanna Chlebiej

Dział finansowy: Jakub Szczęśniak, Anna Maliszewska

Dział promocji: Anna Skutnik

RADA PROGRAMOWA

prof. dr hab. Bogdan Klepacki

Prorektor SGGW ds. Dydaktyki

dr hab. Jarosław Gołębiewski

Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych


dr Katarzyna Boratyńska

dr Paweł Bogacki

dr inż. Mariusz Maciejczak

dr Ewa Jaska