Partnerzy

A A A

O Konferencji

 

 

Zakres tematyczny konferencji


1. Ekonomia i gospodarka:

kierunki rozwoju myśli ekonomicznej, reforma finansów publicznych, strefa euro, ZUS a KRUS, podatki pośrednie i bezpośrednie, inwestowanie, kryzys gospodarczy.

2. Dylematy zarządzania w XXI wieku:

zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie wiedzą, innowacyjność, informatyczne wspomaganie zarządzania, zarządzanie jakością, zarządzanie wiedzą, psychologia a biznes, CSR – zrównoważony rozwój.

3. Problemy rolnictwa w Polsce i na świecie:

kierunki i tendencje w rozwoju rolnictwa, procesy dostosowawcze w gospodarstwach rolnych i przedsiębiorstwach agrobiznesu, wykorzystanie funduszy unijnych w rozwoju przedsiębiorstw rolnych, PROW, dysproporcje rozwoju wsi a miast, interwencjonizm na rynku rolnym, instytucje WPR, ekologia, GMO.

Mile widziane są wszelkie inne tematy związane z obszarem konferencji oraz autorskie doświadczenia badawcze.

Dodatkowe informacje zostały zawarte w załącznikach oraz na stronie www.kne.sggw.pl w zakładce konferencja.