Partnerzy

A A A

Program Buitex 2011- wymiana studentów z University of Wageningen

W dniach 22- 25 maja 2011 roku Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie gościła studentów z Uniwersytetu w Wageningen w Holandii. Z SGGW w programie udział wzięły Koło Naukowe Ekonomistów, Koło Naukowe Logistyki oraz Koło Naukowe Turystyki. Patronat nad projektem objęły dr hab. Maria Parlińska, prof. SGGW oraz mgr Aleksandra Górecka.

Ponad 30 osób, studentów i kadry naukowej Wydziału Ekonomii i Zarządzania Holenderskiego Uniwersytetu Rolniczego w Wageningen przyjechało do Warszawy 22 maja. Po zakwaterowaniu uczestnicy wymiany udali się na wycieczkę po Warszawie, w celu poznania stolicy.

Dnia 23 maja na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbyło się seminarium naukowe. Podczas spotkania studenci wygłaszali prezentacje na temat przeprowadzonych badań oraz dotychczasowej działalności kół naukowych. Na początku wygłoszona została prezentacja studentki z Holandii. Następnie głos zabrały przedstawicielki Koła Naukowego Ekonomistów: Natalia Jędrzejewska oraz Karolina Kozak. Wygłosiły one prezentację na temat dotychczasowej działalności Koła. Prezentację na temat sytuacji makroekonomicznej Polski w latach 2001- 2010 wygłosiły przedstawicielki KNE- Emilia Mychlińska oraz Sylwia Redyk. Swoje badania przedstawiły ponadto studentki Międzywydziałowego Koła Turystyki. Studenci Koła Naukowego Logistyki wygłosili prezentację na temat budowy stadionu narodowego oraz dotychczasowej działalności Koła.

Po południu studenci z Holandii mogli zwiedzić kampus SGGW. Szczególną uwagę zwrócono na Centrum Wodne SGGW oraz Klinikę Małych Zwierząt. Wieczorem na kampusie SGGW miała miejsce integracja polskich i holenderskich studentów.

    Dnia 24 maja studenci z Wageningen udali się na wycieczkę krajoznawczą. Pierwszym punktem w programie był Rynek Hurtowy Bronisze. Holendrzy byli zainteresowani informacjami na temat modelu dystrybucji warzyw i owoców w Polsce. Młodych ludzi szczególnie interesowała rola rynków hurtowych w łańcuchu dystrybucji świeżej żywności. Następnie studenci z Holandii udali się do Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli. Kolejnym punktem w programie było odwiedzenie ośrodka agroturystycznego. Wieczorem studenci z Polski zabrali swoich kolegów z Holandii do jednego w warszawskich klubów.

W środę 25 maja odbyło się seminarium naukowe, którego gościem specjalnym była pani Zofia Krzyżanowska. Następnie studenci z Holandii mieli czas wolny. Wieczorem polscy i holenderscy studenci udali się do klubu Dziekanat. Z Polski uczestnicy programu wyjechali o północy. Następnego dnia zwiedzali Berlin.


Sylwia Redyk