Partnerzy

A A A

Świadomie zarządzaj swoim rozwojem

W dniu 30.11.2010r. jeden z członków KNE uczestniczył w warsztacie kompetencji miękkich „Świadomie zarządzaj swoim rozwojem”, organizowanym w ramach Centrum Doskonalenia KPMG. Warsztat odbył się w SGGW, a jego założeniem było poznanie przez studentów sposobów i możliwości planowania własnego rozwoju. Była to doskonała okazja, aby dowiedzieć się, w jaki sposób stawiać sobie odpowiednie cele oraz jak znajdować efektywne sposoby ich realizacji. Trener poruszył także bardzo ważny aspekt motywowania siebie, zwracając uwagę na umiejętność elastycznego działania.

Warsztat prowadzony był w bardzo przystępnej formie, dzięki czemu możliwa była wymiana pomysłów między uczestnikami. Z pewnością wiedza zdobyta podczas warsztatu będzie pomocna w przyszłym rozwoju zawodowym uczestników.

Daniel Druzd