Partnerzy

A A A

Turystyka wiejska szansą rozwoju polskiej wsi

W środę 1 grudnia 2010 roku o godzinie 18:00 w budynku 6 Sali A-17 odbył się wykład „Turystyka wiejska szansą rozwoju polskiej wsi”. Wykład poprowadzili dr Jan Zawadka i mgr Michał Roman pracownicy Katedry Ekonomiki Edukacji, Komunikowania, Doradztwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Spotkanie zorganizowane zostało przez Monikę Świetlińską. Szkolenie miało charakter ogólnodostępny, na którym pojawili się pracownicy naukowi, studenci a także osoby spoza uczelni zainteresowane podjętą tematyką.

Wykład był podzielony na dwie części. Na początku dr Jan Zawadka w wystąpieniu „Agroturystyka jako element wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich” przybliżył rozwój agroturystyki na tle kraju i poszczególnych województw. Później mgr Michał Roman przedstawił własny innowacyjny pomysł w agroturystyce, opowiadając o Rodzinnym Gospodarstwie Ekoturystycznym Uroczanka w Okopach, w tym o Wiejskich Domach Pracy Twórczej. Mówił między innymi o warsztatach artystycznych, które są prowadzone w 11 obiektach (wikliniarstwo, kowalstwo, plecionkarstwo, ceramika i inne).

Wystąpienia obu prowadzących cieszyły się zainteresowaniem, dlatego tez dyskusja miejscami była zaciekła.

 

Monika Świetlińska