Partnerzy

A A A

XXXVII Przegląd Dorobku Kół Naukowych SGGW

Dnia 14 stycznia 2011 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbył się XXXVII Przegląd Dorobku Kół Naukowych SGGW. Równolegle z Przeglądem odbywał się II Konkurs Studenckich Projektów Naukowych, którego organizatorami byli członkowie Samorządu Studenckiego SGGW. PDKN jest bardzo ważnym wydarzeniem, podczas którego członkowie kół mogą się pochwalić swoim dorobkiem. Organizatorami Przeglądu w roku akademickim 2010/2011 było Koło Naukowe Ekonomistów i Koło Naukowe Logistyki. Patronat nad Przeglądem objęli: pani prof. dr hab. Krystyna Gutkowska- Prorektor SGGW ds. dydaktyki oraz pan prof. dr hab. Andrzej Byczkowski- Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych.

 

Z roku na rok Przegląd cieszy się coraz większą popularnością. W tegorocznej edycji udział wzięło ponad 250 osób. Zgłoszono aż 97 referatów oraz 36 posterów z 22 kół naukowych. Prace podzielono na następujące sekcje:

 

I. Świat roślin

II. Świat zwierząt I

III. Świat zwierząt II

IV. Socjologia, ekonomia, konsument

V. Technika i środowisko

VI. Prace przeglądowe

VII. Inicjatywy i akcje studenckie

VIII. Postery Jurorami byli pracownicy wszystkich wydziałów SGGW.

 

Na przeglądzie referaty wygłosiło siedmioro członków Koła Naukowego Ekonomistów:

  • Asman Michał „Analiza powstawania cen energii”.
  • Borkowska Paulina „Wykorzystywanie ludzkich słabości. Odpowiedź konsumenta na atak manipulacji reklamowej”.
  • Druzd Daniel „Przestępczość gospodarcza w Polsce”.
  • Kłos Kamil „Wpływ reformy rynku cukru w Unii Europejskiej na polski sektor cukrowniczy”.
  • Jędrzejewska Natalia „Wykorzystanie wiedzy klienta w aspekcie tworzenia innowacji w przedsiębiorstwach – metoda User – Driven Innovation”.
  • Płatos Piotr „Sezonowość w turystyce na przykładzie ośrodków wypoczynkowych w Zakopanem”.
  • Świetlińska Monika „ Źródła utrzymania studentów i ocena przyznawania stypendiów na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Nagrodę zdobył Kamil Kłos w sekcji przeglądowej. Na wyróżnienie zdaniem komisji zasłużyła również Monika Świetlińska, która przygotowała referat w sekcji ekonomicznej.

 

W ostatecznym rankingu Kół Naukowych pierwsze miejsce zajęło Koło Naukowe Leśników, drugie Koło Medyków Weterynaryjnych, natomiast trzecie Koło Naukowe Technologów Żywności. Pod uwagę brano zarówno liczbę zgłoszonych referatów jak i nagrody oraz wyróżnienia zdobyte przez członków kół w poszczególnych sekcjach.

 

Gratulujemy wszystkim wygłaszającym referaty, a przede wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym!

Sylwia Redyk